Samarbeidspartnere

Ettersom skolen ligger på Fornebu og har mange teknologibedrifter i nærområdet, har vi etablert samarbeid med aktuelle bedrifter, slik at læringsarenaene blir flere enn kun skolebygningen og lærerne som er ansatt hos oss.

Gjennom å møte ulike yrkesgrupper, interesseorganisasjoner og forskere innenfor ulike emner, kan elevene tilegne seg kompetanse på mange felt. Samtidig kan de på denne måten engasjeres og se sammenheng mellom læring i skolen og jobb senere.

Vi samarbeider med:

Vi arbeider aktivt for å få på plass avtaler med andre store bedrifter på Fornebu og organisasjoner i landet for øvrig.