Temabasert undervisning

Undervisningen på Teknologiskolen er forankret i kompetansemålene i den offentlige læreplanen. Elevene lærer det samme som på andre ungdomsskoler, men tilnæringen er annerledes. Elevene fordyper seg i ulike teknologirelaterte temaer hvert halvår og alle fag knyttes opp mot disse.

 Høst
Vår
8. trinn
- Grunnleggende innføring i Office 2010
- Introduksjon til "flipped classroom"
- Robotprogrammering
- Romteknologi og satelitter
9. trinn
- Naturressurser og bærekraftig utvikling
- Teknologi og samfunn
- Programmering og spillteknologi
10. trinn
- Media og sosiale medier
- Selvvalgt fordypningstema

Innenfor hvert tema har vi knyttet til oss samarbeidspartnere fra næringslivet.